Leveringsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra hako.dk. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem køber og hako.dk

"

Scroll

Leveringsbetingelserne hos Hako.dk

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra hako.dk. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem køber og hako.dk

Leveringsbetingelserne hos Hako.dk

Hako Danmark A/S
Odensevej 33
5550 Langeskov

www.hako.dk
Email: [email protected]
Tlf: +45 65 38 11 63

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra hako.dk. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem køber og hako.dk

Dokumentation og vejledning
Dersom der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra hako.dk. Ønsker køber yderligere oplysning eller rådgivning fra vor side, er denne blot af vejledende art.

Leveringstidspunkt og transport
Levering af varer fra hako.dk anses for sket, når køber har fået varen udleveret. Alle bestillinger sendes med Danske fragtmænd, hvis ikke andet er aftalt særskilt mellem køber og hako.dk.
Dette betyder at varerne sendes indenfor 48 timer efter modtaget ordre. Levering på købers adresse, vil derfor normalt ske indenfor 3 dage. Oplyste leveringstidspunkt er dog kun vejledende og kan således fraviges. Varen kan kun afleveres ved at modtageren kvittere ved fragtmanden. Genudbringning koster ekstra, alternativt kan den afhentes på en aftalt fragtterminal.

Risikoen for varerne
Risikoen for varer bestilt i hako.dk overgår til køber når fortrydelsesretten efter 14 dage fra levering er udløbet. Er varen blevet beskadiget eller forringet efter levering, bevarer køber dog sin fortrydelsesret, hvis beskadigelsen eller forringelsen ikke skyldes uagtsomhed eller manglende omsorg fra købers side.
Husk at gemme original emballagen, da varen ved evt. reklamation eller skader skal returneres i original emballage.

Reklamation
Eventuelle fejl eller mangler ved produkter/varer leveret fra hako.dk, skal påberåbes inden 2 måneder efter, at køber har opdaget fejlen eller manglen. Det er købers pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Dersom køber opdager en fejl, skal køber rette henvendelse til hako.dk. Køber kan som udgangspunkt kun klage over fejl og mangler, der viser sig indenfor 2 år efter varen er blevet leveret. For varer med begrænset holdbarhed, er købers klage-/reklamationsmulighed afgrænset til den holdbarhedsperiode, hako.dk har stillet køber i udsigt. Køber kan som forbruger vælge om varen skal repareres eller byttes. Undtagelsen til denne hovedregel er, hvis ombytning er umulig eller vil medføre uforholdsmæssige store omkostninger for hako.dk.

Fortrydelsesret
hako.dk yder 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag varen leveres. Fortryder du købet, skal hako.dk underrettes herom senest 14 dage levering af varen. Køber har pligt til at returnere varen i væsentlig samme stand og mængde, som den er modtaget, dette er også gældende for den emballage og infoskilte der er på varen. Køber skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen. Køber kan fortryde et køb ved enten at nægte at modtage varen, ved at overdrage varen til postvæsenet, eller ved at returnere varen på hako.dk angivne adresse.

Udøvelse af fortrydelsesretten
For at udøve fortrydelsesretten skal køber meddele hako.dk sin beslutning om at fortryde ordren i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev eller e-mail). Køber kan benytte denne fortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk. Køber har også mulighed for at udfylde og indsende fortrydelsesformularen eller en hvilken som helst anden utvetydig meddelelse på hako.dk hjemmeside. Hvis køber anvender denne mulighed, kvitterer hako.dk omgående på et varigt medium (f.eks. pr. e-mail) for modtagelse af en sådan meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis køber sender sin meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse
Hvis køber udøver sin fortrydelsesret inden udløbet af fristen herfor, refunderer hako.dk alle betalinger modtaget fra køber, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af købers eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som hako.dk tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor hako.dk har modtaget meddelelse om købers beslutning om at fortryde ordren. Plus Porte gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som køber benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre køber udtrykkeligt har indvilget i anden betalingsform. Under alle omstændigheder pålægges køber ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

hako.dk kan og vil dog tilbageholde tilbagebetalingen, indtil hako.dk har modtaget varen retur, eller køber har fremlagt dokumentation for at have returneret varen, alt efter hvad der er tidligst.

Køber returnerer varerne eller afleverer dem til den hako.dk, der fremgår af ordrebekræftelsen uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor køber har informeret hako.dk om udøvelsen af fortrydelsesretten. Fristen er overholdt, hvis køber har afsendt varerne inden udløbet af de 14 dage.

Køber skal selv betale omkostningerne til at returnere varen. For varer der kan sendes retur med danske fragtmænd vil omkostningerne normalt følge danske fragtmænds til enhver tid gældende priser. For varer der returneres med fragtmand/lastbil er returomkostningerne mindst kr. 500,- og normalt ca. kr. 500,- til 1.500,- afhængig af, hvor varen skal afhentes i Danmark, varens vægt, omfang, mængde og karakter. De faktiske omkostninger til returfragt kan variere fra dette.

Der gælder ingen fortrydelsesret for tjenesteydelser og for varer, der er fremstillet efter købers specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg.

Oplysningspligt
Aftaler (købsordrer) kan indgås på dansk eller engelsk og opbevares af virksomheden i 5 år, i henhold til bogføringsloven. Det er ikke muligt at tilgå kontrakten efterfølgende via vores website. Hvis der ønskes, at få tilsendt et nyt eksemplar af kontrakten pr. e-mail, så send en e-mail til: [email protected]

Pris og betaling
På hako.dk vil køber modtage faktura pr. mail.

Tvister
Enhver tvist mellem vort firma og kunden skal afgøres efter dansk ret med Aalborg Byret/Vestre Landsret som værneting, hvad enten sagen anlægges af kunden eller af vort firma.

Kontakt
Hako Danmark A/S
Odensevej 33
5550 Langeskov

www.hako.dk
Email: [email protected]
Tlf: +45 65 38 11 63